Krievu valodas konkursā “Tatjanin denj”

     2020.gada janvāra sākumā, pēc ziemas brīvlaika, Jēkabpils 3.vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties krievu valodas konkursā “Tatjanin denj.” Pasākums, Latvijā notiek jau 21. gadu, svētkus organizē krievu valodas skolotāju organizācija LAPRJAL. Konkursā bija 7 nominācijas. Mūsu skolēni no 7.b, 8.a, 8.b, 8.c, 9.b, 10.a, 10.b, 12.b klases piedalījās 2 kaligrāfijas konkursos ”Labākais rokraksts” (ļoti skaistā rokrakstā, bez kļūdām bija jāpārraksta dzejoli krievu valodā, 5 pantiņus) un “Bukvica”( skaisti uzzīmēt, noformēt krievu burtu ”R”).

    Skolēniem bija ļoti labi darbi, un mums, krievu valodas skolotājiem, bija grūti izvēlēties labākos, lai aizsūtītu tos uz Rīgu.

Pēc ilgas apspriešanās no 6.-9.klases nominācijā  ”Labākais  rokraksts” tika izvirzīti:

Elīzas Paveļjevas (7.b.kl.),

Marinas Okuņevas (9.b.kl.) darbi,

no 10.-12.klasēm:

Diānas Cakules (10.b.kl.),

Katrīnas Ergles (12.b.kl.) darbi;

Nominācijā “Bukvica” :

Elzas Točas (8.b.kl.),

Lauras Tolkačovas ( 8.c.kl.) darbi.

    Šajās nominācijās bija aizsūtīti ap 200 darbu no visas Latvijas, un divas mūsu skolnieces nominācijā “Labākais rokraksts” ieguva godalgotas vietas:

Diāna Cakule – 2.vietu, Katrīna Ērgle – 3.vietu.

   Jāpiebilst, ka vidusskolas skolēnu darbus vērtēja neatkarīgi no tā, vai krievu valoda viņiem ir  dzimtā valoda vai  svešvaloda. Un tā ir dubulta uzvara!

    26. janvārī mēs bijām Rīgā Maskavas Namā uz apbalvošanu. Latvijas biedrības namā noklausījāmies un noskatījāmies noslēguma koncertu. Paldies kolēģei Olgai Dorogovai par atbalstu, visiem skolēniem par piedalīšanos konkursā, un īpašs paldies mūsu laureātiem – Diānai Cakulei un Katrīnai Ērglei! Mēs ar jums lepojamies!

Sagatavoja krievu valodas skolotāja Ņina Jegorova