Skolēnu skatuves runas rezultāti

Lai es gāju, kur es gāju,
Droši gāju dziedādam’;
Izvedīga man gaitiņa,
Skaidra, ērta valodiņ’.
(Latviešu tautasdziesma)

    Sīvā konkurencē uz nākamo kārtu izvirzīti 10 skolēni: Amanda Šķirmante, Gatis Stankevičs, Mārtiņš Zālītis, Ieva Bokāne, Reinis Mūrnieks, Markuss Rulietis, Jana Kaskoviča, Rēzija Kalniņa, Zane Soroka, Arturs Turkupols.

    Paldies visiem 30 skolēniem, kuri bija ļoti labi sagatavojušies, viņu vecākiem par atbalstu un skolotājām par uzstāšanās un raitas runas prasmju pilnveidošanu! Skolēnus sagatavoja skolotājas Andra Maksimova, Kristīne Aukmane, Iveta Kozule, Sanita Stradiņa, Vija Rozentāle, Laimdota Ozoliņa, Silvija Ozoliņa, Mārīte Viļuma, Inita Beinaroviča, Inga Vaivode, Solvita Soroka, Lilija Zēberga.

Sagatavoja I.Ūbele