Pilsoniskā alianse un 9. klases spēlē spēli “Demokrātija 2084”

1.decembrī pie 9.b un 9.c klases viesojās pasniedzēja Aija no Latvijas Pilsoniskās alianses. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā ir izstrādājusi spēli “Demokrātija 2084” ar mērķi stiprināt iedzīvotāju izpratni par demokrātijas vērtībām un demokrātiskiem procesiem. “Demokrātija 2084” ir veidota kā izlaušanās spēle, kuras pamatā ir distopiska vīzija par kādas demokrātiskas valsts sabrukumu. Tās mērķis ir spēlētājiem parādīt, ko nozīmētu dzīve bez demokrātiskām vērtībām un ar kādām grūtībām būtu jāsaskaras, ja demokrātiskās sistēmas vairs neeksistētu. Spēles laikā skolēni darbojās grupās, ieguva zināšanas un izpratni par demokrātiju kā pārvaldes sistēmu.

Skolēni: “Šī nodarbība bija ļoti intriģējošs veids, kā izzināt demokrātiju. Tā netika organizēta ierasto lekciju stilā, tā vietā bija iespēja spēlēt spēli, kurā jādomā līdzi un jāiekustina prāta nostūri.”

“Šajā nodarbībā mums bija iespēja iekustināt smadzenes un kopīgi grupās izdomāt kodus, lai uzlauztu atslēgas un tiktu līdz finišam, tā izzinot vairāk par demokrātiju.”

9.b.un 9.c klašu skolēnu vārdā sociālo zinību skolotāja Agnese Ozoliņa