Likums visiem viens

Sociālās zinības „Interneta neredzamā puse”

    1. martā sadarbībā ar portālu drossinternets.lv 3.a klases skolēniem bija iespēja piedalīties izglītojošā tiešsaistes sociālo zinību nodarbībā “Interneta neredzamā puse”. Lektore Sandra Magrina informēja par interneta priekšrocībām, vēsturi, statistiku, faktiem, uzsverot sociālo tīklu noteiktos vecuma ierobežojumus kontu turētājiem. Aicināja būt vērīgiem, stāstīja arī par grūmingu, kibermobingu un emocionālo vardarbību internetā.

    Būsim atbildīgi interneta lietotāji un atcerēsimies par tā lietošanas noteikumiem!

    Nodarbība bija saistoša ikvienam, jo internets ir ienācis arī mūsu, sākumskolas skolēnu, ikdienā un svarīgi ir rūpēties arī  par savu datu drošību.

Klases audzinātāja Mārīte Viļuma