Sasniegumi
 
1.-4. kl.  Vasaras brīvlaiks
5.-12.kl.Vasaras brīvlaiks
 
 
 
Sasniegumi

 

 

 

Apsveicam olimpiāžu laureātus!

2018./19.mācību gadā

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus

Amandu Petrovu - 5.kl. 1.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Renāru Petrovu - 5.kl. 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Markusu Sokolovu - 5.kl. 3.vieta dabaszinību neklātienes konkursā

Evelīnu Skudrovu - 4.kl. 2.vieta sociālajās zinībās, skolotāja Kristīne Aukmane

Markusu Kilbloku - 4.kl. 3.vieta latviešu valodā un matemātikā, skolotājas Inga Vaivode, Silvija Ozoliņa

Lūkasu Aukmani - 5.kl. 3.vieta matemātikā, 2.vieta dabaszinību neklātienes konkursā, skolotājas Ilona Bičole, Santa Svile

Sandiju Stankeviču - 4.kl. atzinība latviešu valodā, skolotāja Ingūna Ūbele

Andžeju Anufrijevu - 4.kl. atzinība matemātikā, skolotāja Ineta Cirpone

Mārtiņu Mārci Puriņu - 9.kl. atzinība matemātikā, skolotāja Ilona Bičole

Viktoru Ediju Skurjatu - 6.kl. 3.vieta matemātikā, Nauri Pinni - 6.kl. atzinība matemātikā, skolotāja Ina Languša

Evelīnu Vīksni - 6.kl. 3.vieta matemātikā, Elīzu Paveļjevu - 6.kl. atzinība matemātikā, skolotāja Ligita Lejniece

Matīsu Čikutu - 7.kl. 2.vieta matemātikā, Samantu Ņesterenko - 8.kl. 3.vieta matemātikā, skolotāja Ligita Ozoliņa

Arnitu Džeriņu - 11.kl. 2.vieta latviešu valodā un literatūrā, skolotāja Inga Vaivode

Annu Līvu Knodzi - 12.kl. atzinība latviešu valodā un literatūrā, skolotāja Sandra Ozola, 3.vieta filozofijā, skolotāja Dace Boroduļina

Nadeždu Sakoviču - 11.kl. 3.vieta ķīmijā skolotāja Lita Krūmiņa

Loretu Kalvi - 9.kl. - 2.vieta, Klintu Lindāni - 9.kl. atzinība vēsturē, skolotāja Astrīde Vidējā

Annu Fedulovu - 11.kl. 3.vieta angļu valodā, skolotāja Silvija Vecumniece,

Alīnu Jakuli - 12.kl. atzinība angļu valodā, skolotāja Inga Lapinska, atzinība vēsturē, skolotāja Astrīde Vidējā, 2.vieta filozofijā, skolotāja Dace Boroduļina

Raivi Randohu - 9.kl. atzinība bioloģijā, Santu Boroduļinu - 12.kl. atzinība bioloģijā, skolotāja Tatjana Smirnova

Anniku Viļumu - 8.kl. 2.vieta latviešu valodā, Samantu Ņesterenko - 8.kl. 3.vieta latviešu valodā, skolotāja Lilija Zēberga

 

Jēkabpils pilsētas olimpiādē kokapstrādē

6.kl. Jānis Žagars - 1.vieta, Uldis Koržeņevskis - 2.vieta, Nauris Pinne - 2.vieta

7.kl. Artjoms Sereda - 2.vieta, Alise Prokofjeva - atzinība, skolotājs Jānis Svilpe

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2017./2018.mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2016./2017.mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2015./2016.mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2014./2015.mācību gadā;

Mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti 2013./2014.mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti 2012./2013.mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, laureāti 2011./2012.mācību gadā

Olimpiāžu laureāti 2004./05. mācību gadā

Olimpiāžu laureāti 2005./06. mācību gadā

Olimpiāžu laureāti 2006./07. mācību gadā

Olimpiāžu laureāti 2007./08. mācību gadā

Olimpiāžu laureāti 2008./09. mācību gadāmāc.gads

2006./2007.

1.v.

9

2.v.

11

3.v.

19

atzin.

17

reģionā, valstī

atzinība bioloģijas olimpiādē vsk. (valsts)
trīs 3.vietas vēstures olimpiādē . (valsts)
2.vieta valsts ZPD
2.vieta.skolēnu ZPD lasījumos Daugavpilī
3.vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (valsts)
2.vieta "Pazīsti savu organismu" (vlsts)
3.vieta Zemgales novada matemātikas olimpiādē.

2007./2008. 13 23 12 14 2.vieta bioloģijas olimpiādē (valsts)
divas 2.vietas, atzinība atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē (novads)
3.vieta Zemgales novada matemātikas olimpiādē.
2.vieta, atzinība skolēnu ZPD lasījumos Daugavpilī
2008./2009. 9 7 10 10 atzinība vēstures olimpiādē (valsts)
1.vieta Zemgales novada matemātikas olimpiādē
2009./2010. 2
6
10
11
atzinība angļu valoda (valsts) 3.vieta skolēnu ZPD (valsts), 1., 2.vieta Zemgales reģionālajos ZPD lasījumos, 1.vieta DU ZPD lasījumos
2010./2011. 5 4 6 14 atzinība angļu valodas olimpiādē (valsts)
2011./2012. 9 12 10

 

19

 

3.v. skolēnu ZPD (valsts), 1.un 3.v. Zemgales reģ.
3.v., atzin.vācu valodā.8.kl.
Divas 3.v. Latgales atklātā vācu val. olimpiādē
2., 3.v. atklātajā Rēzeknes augstskolas mākslas ollimpiādē

2012./2013. 10 8 18

24

3.v. Atklātajā valsts matemātikas olimpiādē

3.v.Zemgales novada matemātikas olimpiādē

2013./2014. 8
11 12 22

2.vieta vēstures 20.valsts olimpiādē
1.vieta valsts atklātajā ģeoloģijas olimpiādē 6.-9.kl.
1.vieta JĢS pamatskolu grupā 2013./2014.m.g . kopvērtējumā.
1.vieta DU pētniecisko darbu konkursā "Detektīvteksti junioriem un senioriem"
3.vieta 4.atklātajā Latgales olimpiādē angļu valodā

2014./2015. 20 18
19
38

1.vieta valsts atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē, 3.vieta Valsts ģeogrāfijas olimpiādē
atzinība 1.valsts filozofijas olimpiādē
2.vieta un atzinība Zemgales novada matemātikas olimpiādē
atzinība Zemgales novada angļu valodas olimpiādē

2015./2016. 10 21
17
23

Dalība 13.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
1.vieta XXXX valsts atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē kopsummā 11.klasēm.
3.vieta 38. bioloģijas valsts olimpiādē
2.vieta 2.valsts filozofijas olimpiādē
1.vieta Zemgales reģionālajos skolēnu ZPD lasījumos
3.vieta Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē.
1.vieta 33.ģeogrāfijas valsts olimpiādē
atzinība Zemgales novada angļu valodas olimpiādē

2016./2017. 14 16 18 34

3.vieta 14.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
1.vieta 34.ģeogrāfijas valsts olimpiādē
1.vieta 23.vēstures valsts olimpiādē 12.klasēs
atzinība 3.valsts filozofijas olimpiādē
3.vieta un atzinība 7.Latgales atklātajā angļu valodas olimpiādē
2.vieta un trīs atzinības Zemgales reģionālajos skolēnu ZPD lasījumos
Dalība Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē.
Dalība 23.vēstures valsts olimpiādē 9.klasēs
1.vieta Zemgales reģionālajā skatuves runas konkursā

2017./2018. 19 12 13 23

3.vieta 4.valsts filozofijas olimpiādē.
Divas 3.vietas 45.atklātajā matemātikas olimpiādē.
2.vieta atklātajā Zemgales matemātikas olimpiādē.
Dalība 47.angļu valsts olimpiādes trešā posma 1.kārtā.
Dalība 42.krievu valodas valsts olimpiādē.
Dalība 24.vēstures valsts olimpiādē 9.klasēs.
Dalība 14.atklātajā mājturības valsts olimpiādē.
Dalība Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē.
Trīs 1.vietas Zemgales reģionālajā skatuves runas konkursā

2018./2019. 6 16 22 20

1.vieta un atzinība atklātajā 18.Zemgales matemātikas olimpiādē
Dalība 5.valsts filozofijas olimpiādē
3.vieta Zemgales 10.reģionālajā ZPD konferencē
divas 1.pakāpes Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā

2017./18. mācību gadā

Sveicam 45.atklātās matemātikas olimpiādes 3.vietas ieguvējus Elīzu Paveļjevu un Matīsu Čikutu, skolotājas Ina Languša un Ligita Ozoliņa

Zemgales novada matemātikas olimpiādes 2.vietas ieguvēju Matīsu Čikutu un skolotāju Ligitu Ozoliņu.

Sveicam Filozofijas valsts olimpiādes 3.vietas ieguvēju Madaru Lasmani,skolotāja Dace Boroduļina

 

Sēlijas novada tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte" Zelta muzikantu Marinu Okuņevu - 1.pakāpes diploms, skolotāja Rita Mičule

Sveicam Skatuves runas 2.kārtas 1.vietas ieguvējus: Maksimu Borovkovu, Svenu Spēku, Kseniju Šulti, skolotājas Mārīte Viļuma un Lilija Zēberga


Šī gada 9.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) notika ikgadējais pasākums Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem. Jau divpadsmito gadu pēc kārtas šī pasākuma-apspriedes devīze ir „Ķīmija kā prioritāte”. Apspriedes gaitā tika atzīmēti un apbalvoti Latvijas ķīmijas un dabaszinību 12 skolotāji par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu un popularizēti Latvijas vadošie ķīmijas ražošanas uzņēmumi un zinātniskās institūcijas. Emīlijas Gudrinieces vārdbalvu - LZA saņēma Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāja Lita Krūmiņa.

 

Draudzīgā aicinājuma fonds par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem sasniegumiem, ir apbalvojis skolotāju Santu Svili ar medaļu un diplomu nominācijā "Skolotājs", un par izciliem sasniegumiem starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē mūsu skolas absolventu Rihardu Borski nominācijā "Absolvents".
Pagodinājumu pasniegšana notika 2018.gada 26.janvārī pulksten 16.00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

 

 

No 2. līdz 8.augustam Serbijas galvaspilsētā Belgradā norisinājās Pasaules ģeogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieku no 41 valsts. Latvijas izlasei lielisks panākums – medaļas ieguva visi četri tās dalībnieki!
Olimpiādes apbalvošanas ceremonijā sudraba godalgas saņēma Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.klases skolnieks un Iļja Belovolovs Rīgas 92. vidusskolas 11. klases skolnieks. Bronzas medaļas ieguva Rihards Borskis Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolnieks (skolotāja Santa Svile) un Ansis Bernards Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks. Valstu komandu ieskaitē Latvija iekļuva labāko desmit skaitā – 8.labākā punktu summa! (VISC mājas lapa http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/info.shtml#aug17).

 

 

 

 

Sasniegumi mākslinieciskajā pašdarbībā:

 • 5. – 9.kl. koris piedalījās Latvijas skolu jaunatnes 7., 8.,9 Dziesmu un deju svētkos
 • Zēnu koris piedalījās divos Latvijas Republikas Zēnu koru salidojumos Cēsīs, kā arī Latvijas skolu jaunatnes 8. Dziesmu un deju svētkos. 2002. un 2004.gadā zēnu koris kļuva par Latgales novada koru skates 1.pakāpes laureātu B grupā.
 • Latvijas skolu jaunatnes 8. Dziesmu un deju svētkos piedalījās arī skolas 1. – 2. klašu un 10. – 12. klašu deju kolektīvi.
 • Vidusskolas jauktais koris no 2002.gada ir 1.pakāpes laureāts skolēnu koru rajona un novada skatēs.2007.gadā jaukto koru skatē "Ar straumēm uz jūru" 2.pakāpes laureāts. Piedalījās 1.skolu jaukto koru festivālā Daugavpilī "Ar straumēm uz jūru".
 • 2.- 4. kl. koris “ Saulstariņš” 2002.un 2004.gadā kļuva par Latgales novada koru skates 2.pakāpes laureātu, 2006., 2011. – 1.pakāpes laureātu. Piedalījās 2.-4.klašu koru festivālā "Tauriņu balsis 2011" Tukumā.
 • 2001.gada vasarā skolas teātris  piedalījās valsts skolu teātru festivālā Valmierā, 2006.gadā – Daugavpilī. 2007.gadā-literāro uzvedumu konkursa 3.pakāpes laureāts.


2013./2014.mācību gads

Jauktais koris "Triole - 1.pakāpes diploms Latgales izglītības iestāžu jaukto koru konkursā Latgalē, skolotājas Ligita Ašnevica, Santa Kasparsone

Linards Vasiļjevs - Zēnu vokālistu konkursa laureāta 1.pakāpes diploms, skolotāja Ligita Ašnevica,

Folkloras kopas "Riestava" kapela - Tradicionālās muzicēšanas konkursā "Klaberjakte" Zelta muzikantu 1.pakāpes diploms, skolotāja Rita Mičule
Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu festivālā konkursā 2.pakāpe.

5. - 8.klašu meiteņu koris "Lai skan" - 1.pakāpes diploms Latgales izglītības iestāžu 5.-9.klašu meiteņu koru konkursā Latgalē, skolotāja Ligita Ašnevica

2012./2013.mācību gads

Linards Vasiļjevs - 2.vieta J.Zābera fonda rīkotajā zēnu vokālistu konkursā "Aiviekstes lakstīgalas". Skolotāja Ligita Ašnevica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī šogad Jēkabpils 3.vidusskolas jauktais koris "Triole" dziedās Lielajos Dziesmu svētkos!

Skolotājas Ligita Ašnevica un Santa Kasparsone


5. - 9.klašu koris "Lai skan" ieguvis 1.pakāpi Latgales reģionā.

Skolotāja Ligita Ašnevica

 

 

2011./2012.mācību gads

Deju kolektīvam "Kaņepīte" 1.pakādes diploms! Skolotāja Inese Lazdāne.

Jauktajam korim "Triole" 1.pakāpes diploms Latgales novada skolu jaukto koru konkursā! Skolotājas Sandra Bondare un Ligita Ašnevica.

Folkloras kopas "Riestava" kapellai 1.pakāpes diploms Sēlijas novada un 2.pakāpes diploms valstī tradicionālajā muzicēšanas konkursā "Klaberjakte 2012"! Skolotāja Rita Mičule.

Ansamblim "Tauriņi" Latgales reģionā 1.pakāpes diploms! Skolotāja Sandra Bondare

Tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās ”LAKSTĪGALA 2012” mūsu skolu pārstāvēja divas komandas un  ieguva 3. vietas. Sveicam skolotāju Sandru Bondari un viņas sagatavotās komandas.


Sasniegumi sportā:

Sveicam

 

Skolas komandu Latvijas skolēnu 70. spartakiādes sacensībās rudens krosā ar izcīnīto 1.vietu.

Latvijas čempionu augstlēkšanā vīriešiem Mārtiņu Sulaini!

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/21.02.2015-latvijas-chempionats-vieglatletika-telpas.id44433/

Sveicam

Jēkabpils pilsētas un novadu skolu krosā 30.09.2014.

2005.gads un jaunāki
Sandra Brikmane 3.b.klase - 1.vieta
Dagmāra Midzene 3.b klase - 2.vieta
Edgars Subotins 3.a klase - 3.vieta

2003. - 2004.gads
Klinta Lindāne 5.a klase - 1.vieta
Samanta Kalniņa 5.b klase - 2.vieta
Kristers Mežinskis 5.aklase - 3.vieta

2001. - 2002.gads
Jānis Vilnrags 7.b klase - 1.vieta
Laura Stivriņa 7.a klase - 3.vieta

1999.-2000.gads
Megija Pulkstene 8.a klase - 1.vieta
Rinalds Deņisovs 9.c klase - 1.vieta

vidusskola
Pēteris Lazdiņš 12.klase - 1.vieta
Baiba Strode 12.klase - 2.vieta
Maksims Potlovs 11.b klase - 2.vieta

 • 2000.g. skolas zēnu komanda piedalījās Pasaules čempionātā krosā  Marokā. 2004.g. Lāsma Grīnberga Latvijas izlases sastāvā piedalījās Pasaules čempionātā. 2008.g. skolas meiteņu komanda piedalījās Pasaules čempionātā krosā Čehijā, 2009.g.piedalījās pasaules skolu komandu vieglatlētikas čempionātā Humberta kauss Igaunijā. 2012.g. - Pasaules čempionātā krosā Maltā piedalījās gan zēnu, gan meiteņu komanda.
 • No 1995.- 2008.g. skolas komanda 8 reizes uzvarēja rudens krosa finālsacensībās, pārējās palika 2.vietā.
 • 2001-2003., 2005-2008.g. rajona skolēnu sporta spēlēs 1.vieta, 2003./04.m.g.un 2004./05.m.g. rajona skolēnu sporta spēlēs 2.vieta.
 • Latvijas republikas 58.skolēnu spartakiādes finālsacensībās 3. vieta četrcīņā un basketbolā meitenēm.
 • 05.10.2005. 12 skolas skolēni izcīnīja Latvijas skolēnu 59.spartakiādes čempionu nosaukumu, uzvarot trijos stafešu skrējienos.
 • 2007.gadā Liene Bičole kļuva par skolēnu Eiropas čempioni augstlēkšanā un vicečempioni 600m skrējienā.2007.gadā Liene Bičole kļuva par skolēnu Eiropas čempioni augstlēkšanā un vicečempioni 600m skrējienā.
 • no 2007.gada Latvijas izlases kandidātos iekļautas: Aļona Meļņika, Gunta Meijere, Sintija Teicāne, Velta Vuškāne, Silva Kļaviņa, Gunārs Lankovskis.

Latvijas Skolēnu 70.spartakiādes finālsacensībās pavasara krosa stafetē vidusskolu grupā skolas komandai 1.vieta.
Tradicionālajā muzicēšanas konkursā Klaberjakte 2017. Jēkabpils 3.vidusskolas folkloras kopas "Riestava" muzikantu kapellai 2.pakāpes diploms
III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" konkursā jauktajam korim "Triole" 2.pakāpes diploms